81 vilayette 'normalleşme süreci' anketi! Çok farklı sonuçlar... - Radyo BALFM -

Radyo BALFM –

81 vilayette ‘normalleşme süreci’ anketi! Çok farklı sonuçlar…

06.07.2020
92

Aralık 2019’dan beri tüm dünyayı tesiri altına alan koronavirüs salgını devletten devlete farklılık gösteren vaka sayılarıyla tesirini …

81 vilayette ‘normalleşme süreci’ anketi! Çok farklı sonuçlar…

Aralık 2019’dan beri tüm dünyayı tesiri altına alan koronavirüs salgını devletten devlete farklılık gösteren vaka sayılarıyla tesirini sürdürmeye devam ediyor. Bilirkişiler ise bu sonuçlara bakarak olağanlaşma adımlarıyla birlikte sürecin nasıl devam edeceği konusunda kestirimlerini ortaya koyuyor.

Türkiye’de birinci vakanın görülmesinden 4 Temmuz 2020’ye kadar olan süreçte yekun 3.584.066 test yapıldı. Yekun vaka sayısı 204.610 iken vefat edenlerin sayısı ise 5.206. Günümüze kadar güzelleşen yekun hasta sayısı ise 179.492 olarak tespit edildi.1

NG Araştırma olarak koronavirüsle ilgili şimdiye kadar yaptığımız 4 araştırmayla halkın kanılarını kamuoyu ile paylaştık. Sıradanlaşma sürecinin başlamasıyla birlikte koronavirüs salgınının halk nezdinde yaşadığı değişimleri ve toplulukta bıraktığı tesirleri 4. araştırmamızda tahlil ettik. Araştırmamız 29 Haziran – 2 Temmuz 2020 tarihleri arasında Türkiye umumunda 81 vilayetten 15 yaş üzeri 2025 kişinin iştiraki ile online araştırma platformumuz benderimki.com üzerinde gerçekleşti. 

 

 

KORONAVİRÜSE YAKALANMAKTAN KORKUYOR MUYUZ?

Devletimizde Sıhhat Bakanlığı vaka ve mevt sayılarını her gün paylaşmaya devam ediyor. Pekala, sıradanlaşma sürecine geçildikten sonra görülen vaka sayılarındaki artış kişilerin koronavirüse yakalanmaktan korkma nispetini etkiledi mi?

Yaptığımız son 3 araştırmada nispetler yaklaşık olarak birebir kaldı. Araştırmamızın sonuçlarına nazaran her 5 şahıstan 4’ü koronavirüse yakalanmaktan korktuğunu belirtti.

Koronavirüs hakkında haber sahibi olduğunu belirten insanların orantısı da değişiklik göstermedi. Farklı noktalardan biri %3 de olsa bir kesitin koronavirüse ait hala kâfi habere sahip olmadığını belirtmesi oldu.

KORONAVİRÜS MEMLEKETIMIZ İÇİN TEHDİT Mİ?

1 Haziran’da uygulanmaya başlanan olağanlaşma süreci, öncesi ve sonrasıyla kişilerin hayatları üzerinde tesirli olmaya devam ediyor. Olağanlaşma sürecine geçildikten sonraki sonuçlara baktığımızda her 10 şahıstan yaklaşık 9’u koronavirüsü devletimiz için tehdit olarak görüyor. 

KORONAVİRÜS NE DEVIR DENETIM ALTINA ALINABİLİR?

Hepimizin aklında bu salgının ne vakit denetim altına alınabileceği ve alışılagelmiş hayatlarımıza geri döneceğimiz var.

Son 2 ayda geçen vade bu mevzudaki beklentilerde önemli farklılıklar oluşturdu. Bir aydan kısa vadede koronavirüsün denetim altına alınacağını düşünenlerin nispeti son 2 ay içinde yaklaşık olarak birebir kaldı. En bariz fark salgının birkaç ay içinde denetim altına alınacağını düşünenlerin, yüklü olarak 6 aydan daha uzun bir müddete kayması oldu.

Son durumda iştirakçilerin yarısından fazlası salgının denetim altına alınabileceği müddetin 6 aydan daha uzun olduğunu düşünüyor.

TEDBIRLER VE TEST SAYILARI EHIL Mİ?

30 Nisan’daki araştırmamızda optimiste giden bir tablo varken 2 Temmuz’daki son araştırmamızda bu tablo bilakis dönmüş görünüyor. Sıradanlaşma süreciyle bir arada çoğunluk kâfi tedbirlerin alınmadığı cihetinde görüş değiştirmiş durumda. Bu duruma koşut bir değişim de yapılan test sayılarının yeterliliği ile ilgili. Bir evvelki araştırmamızda test sayısını kâfi bulanların orantısı %49 iken son durumda bu sayı %38’e düşmüş durumda.

KORONAVİRÜSE KARŞI YAPILAN TEDAVİLER EHIL Mİ?

Sıhhat Bakanlığının açıkladığı sayılara baktığımızda artan vaka sayılarına karşılık güzelleşme nispetlerinin da fazla olduğu görülüyor. Pekala halkımız bu kapsamda uygulanan tedavileri ehliyetli görüyor mu?

Araştırmamıza katılanların yaklaşık yarısı devletimizdeki tedavilerin yerinde olduğunu düşünüyor. 

‘EVDE KAL’ IKAZINI NE KADAR UYGULADIK?

Sıradanlaşma süreciyle bir arada meskende kalanların sayısı önemli nispetlerde değişti. Sokağa çıkma yasaklarının kalkmasıyla bir arada hiç konuttan çıkmayanların orantısı %25’ten %5’e geriledi. 

İşyerlerinin tekrar açılmaya başlaması ve konuttan çalışma pratiklerinin azaltılmasıyla bir arada iş nedeniyle konuttan çıkmak zorunda olanların sayısı 2 katına çıktı ve %28’e ulaştı. Evvelki araştırmamızda sıradan gündelik hayatına devam edenlerin nispeti %0,5 iken sıradanlaşma süreciyle bir arada bu orantı %6 oldu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÖNMELİ Mİ?

Koronavirüsün bulaşıcılığı epeyce yüksek olduğu için geçmişte uygulanan sokağa çıkma yasağı vaka sayılarının artışını önlemede aktiflik göstermişti. Olağanlaşma süreciyle bir arada sokağa çıkma yasaklarının kademeli olarak kalkması, vaka sayılarının artmasını etkiledi. Pekala, halkımız bu değişen karar hakkında ne düşünüyor?

Haftasonu sokağa çıkma yasağına yaklaşımda çok büyük farklılıklar oldu. 30 Nisan’daki araştırmamızda yasağı destekleyenlerin orantısını %83 iken, bu araştırmamızda orantının %43’e düştüğünü görüyoruz. Kararsızların orantısı ise 2 katından daha fazla arttı.

Umum sokağa çıkma yasağına desteğin devir geçtikçe azaldığını görüyoruz. Son araştırmamıza nazaran umumi sokağa çıkma yasağını destekleyenlerin orantısı 2 kimseden 1’inden az fazla.

KURBAN BAYRAMI’NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMALI MI?

Araştırmamızda sıradanlaşma sürecini de hesaba katarak, yaklaşan Kurban bayramı için iştirakçilere fikirlerini sorduk. 

Her 2 şahıstan 1’i Kurban Bayramı’nda kimseyi ziyaret etmeyeceğini belirtirken her zamanki ziyaretlerini yapacağını belirtenlerin nispeti 25 insanda 1 olarak çıktı. Yalnızca en yakınlarını ziyaret edeceklerin nispeti ise yaklaşık olarak her 5 insandan 2’si. Ramazan Bayramı’na ait yaptığımız araştırma sonuçlarına kıyasla ziyaret gerçekleştirmeyi düşünenlerin umumî orantısında bir artış gözlemleniyor. 

Kurban Bayramı’nda umumi sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Araştırmamıza katılan her 10 kimseden 7’si Kurban Bayramı vadesince umumî sokağa çıkma yasağı olması gerektiğini düşünüyor. 

HANGİ TEDBIRLERI ALIYORSUN?

Olağanlaşma süreciyle birlikte, kişilerin aldıkları tedbirler artmış mıdır, azalmış mıdır? 
Tedbir aldığını belirtenlerin nispetinde bir evvelki araştırmamıza nazaran bir değişim olmadı.

IKTISAT VE İŞSİZLİK NASIL DEĞİŞİR?

Sıradanlaşma süreciyle birlikte, devlet destekleri de piyasanın sıradanlaşmasına yardım sağlıyor. Pratiğe konulan muhtaçlık paketleri, kredi destek paketleri ve turizm faaliyetleri için düşünülen yeni seyahat paketleri bu desteklerden kimilerini oluşturuyor. 

Her 10 şahıstan 9’u Türkiye iktisadının salgından olumsuz etkilendiğini belirtti.
Salgınla ilgili alınan tedbirlerden biri, kimi işyerlerinin karantina sürecinde kapatılması oldu. Başkaca kişiler tasarrufa yöneldiği için bundan etkilenen işletmeler de oldu. 

Iştirakçilerin %81’i önümüzdeki 1 senelik süreçte kendisinin işsiz kalma riskinin arttığını düşünüyor. Türkiye umumunda işsizliğin artacağını düşünenlerin nispeti da %86. Bunun yanı sıra %5’lik bir kesim Türkiye umumunda işsizliğin azalacağı yanında görüş belirtti. Araştırmaya katılan her 5 şahıstan 3’ü koronavirüsten ötürü etrafında işsiz kalan biri olduğunu belirtti. 

Haziran ayında başlayan olağanlaşma sürecine kadar olan periyotta çalıştığını belirtenler arasında, her 2 bireyden 1’i tam devirli iş noktasına giderek çalıştığını belirtti. Çalışanlar arasında meskenden işe devam etme nispeti ise her 5 şahıstan 1’i olarak çıktı.

KORONAVİRÜS SALGININDA 2. DALGA OLUR MU?

Dünya umumunda yapılan çalışmalar, aşı bulunmadığı sürece topluluğun büyük bir kısmına marazın bulaşacağı görüşünde. Aslında kimi devletler birinci aşamada güruh bağışıklığı usulü uygulayarak bunu süratli bir biçimde uygulamak istedi. 
Eski hayatımıza geri dönmeye çalışırken vaka sayılarının 2. sefer tepe yapabileceğini öngörenlerin orantısı %84. Bu sonuca bakarak topluluk umumunda salgının 2. dalgasının beklendiğini görüyoruz.

Salgında muhtemel 2. dalga riskine karşı devletimizde kâfi tedbir alındığını düşünenlerin orantısı her 4 bireyden 1’i. Her 4 şahıstan 2’si ise bu riske karşı kâfi tedbir alınmadığını düşünüyor. Geri kalanlar ise bu bahiste kararsız olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNUR MU?

Salgının birinci vakitlerinden itibaren laboratuvarda çalışmalara başlayan eksperler aşı geliştirme ismine umut verici adımlar attılar. Şimdi tasarrufa hazır bir aşının geliştirilememesi kişiler üzerinde karamsar bir tesir oluşturmuş görünüyor. Aşının 

Türkiye’de bulunmasına olan inancın bir evvelki araştırmamıza nazaran azaldığını görüyoruz. Aşının Türkiye’de bulunacağını düşünenlerin nispeti %56’dan %37’ye düşmüş durumda. Aşının bulunması halinde kendine yaptırmayı düşünen bireylerin orantısında evvelki araştırmamıza nazaran bariz bir değişiklik görünmüyor. Yaklaşık olarak 2 kimseden 1’i aşıyı yaptıracağını belirtiyor.

Her 10 şahıstan 7’si bu salgına misal formda öteki virüs salgınlarının gelecekte olabileceğini düşünüyor. Kalanların tamamına yakını ise kararsızlardan oluşuyor.

LİSE VE ÜNİVERSİTE GİRİŞ IMTIHANLARI İPTAL EDİLMELİ MİYDİ?

Alınan kararla lise ve üniversite giriş testleri ertelenmedi. Araştırma sonuçlarına nazaran testlerin ertelenmemesini destekleyenlerin orantısı %37, bu karara katılmayanların orantısı ise %46 olarak çıktı. Kalanlar ise kararsız olduklarını belirtti.
Imtihan günlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kararını gerçek bulanların nispeti %84 olurken, bu karara karşı olanlar ise %12 oldu. 

ŞİRKETLER HANGİ TEDBIRLERI ALMALI?

Olağanlaşma sürecinde işe fizikî olarak dönüş orantılarının artmasıyla birlikte, kişilerin beklentileri açısından şirketlerin alması gereken tedbirlerin neler olması gerektiğini sorduk.

Sonuçlar şöyle oldu:

  • Dezenfektan, kolonya üzere materyallerin kullandırılması : %86 
  • Maske takılması : %84
  • Her gün ateş ölçülmesi : %80
  • Haftanın birtakım günleri konuttan çalışma seçeneği : %58 
  • Çalışma saatlerinin trafiğin ağır olmadığı saatlere nazaran düzenlenmesi : %52
  • Mütemadi konuttan çalışma seçeneği : %32

MASKE TASARRUFUNA BAKIŞIMIZ NASIL?

Koronavirüs salgınında önerilen tedbirlerin başında gelenlerden biri maske takmak. Maske takıldığında salgının yayılma suratının azalacağı mütehassıslar arasındaki umumî kanı.

Maske takma mecburiliği %86 nispetinde destek gördü. Araştırma sonuçlarına nazaran topluluk umumunda benimsenen bir pratik olduğu görülüyor.

Iştirakçilere maskelerini değiştirme yahut tekrar kullanılabilen maskelerini temizleme sıklığını sorduğumuzda her 10 insandan 4’ü günde 1 kez, her 10 kimseden yaklaşık 3’ü ise günde 1’den fazla olduğunu belirtti. Her 10 insandan yaklaşık 2’si haftada birkaç kez, her 10 şahıstan 1’i ise haftada 1 kere maske değiştirdiğini / temizlediğini belirtti. 

Tek tasarrufluk maske fiyatının 1 TL olarak sınırlandığı ve tekrar kullanılabilen maskelerin fiyatının epeyce değişkenlik gösterdiği bir durumda beşerler maske fiyatları hakkında ne düşünüyor? Her 2 şahıstan 1’i maske fiyatlarının pahalı olduğu görüşünde.

Her 7 kimseden 1’i ise maske fiyatlarının ucuz olduğunu düşünüyor. Kalan kesim maske fiyatlarının olması gereken seviyede olduğunu belirtti.

Gayri taraftan iştirakçilerin %84’ü maskelerin fiyatsız olarak temin edilmesi gerektiği görüşünde. 

HİJYEN GEREÇLERINE YAKLAŞIMIMIZ NASIL?

Salgından sonra hem eksperlerin teklifleriyle hem de halk arasında yayılan fikirlerle birçok farklı halde hijyen sağlanmaya çalışıldı. Aklık sıklığımızı nispeten artırdık.

Pekala en çok hangi hijyen materyalini tercih ediyoruz? Her 5 insandan 3’ü sabun, 1’i ise kolonya tercih ediyor. Sabun ve kolonya gerisinden ise dezenfektan geliyor.

Talebin artmasıyla birlikte münhasıran birtakım hijyen gereçlerinde fiyatın süratli artması araştırma sonuçlarımıza da yansımış görünüyor. Hijyen materyallerini pahalı bulanların orantısı %82 olarak önümüze çıkıyor. Iştirakçilerin %63’ü en pahalı hijyen gereci olarak dezenfektanı görüyor. Bunu %27’lik orantıyla kolonya takip ediyor. 

KORONAVİRÜS SÜRECİNİ NASIL GEÇİRDİN?

Sıhhatimiz için büyük tehdit oluşturan ve dünyayı her açıdan etkileyen bu salgının birçok tesirine değindik. Güçlükle bir süreç olmasına karşın, kişilerin bu süreci hangi aktivitelerle değerlendirdiğini de görmek istedik. 

Her 2 bireyden 1’i seri ve sinemalarla vakit geçirirken her 3 insandan 1’i de kendini yemek yapmaya verdi. Tekrar yaklaşık 3’te 1’lik bir kesim kendini kitap okumaya vermiş durumda.

KORONAVİRÜS AİLE İÇİ ILGILERI ETKİLEDİ Mİ?

Karantina sürecinde alışılagelmiş rutinlerimizin dışına çıkarak hiç alışık olmadığımız kadar çok vaktimizi meskende geçirdik. Son araştırmamızın sonuçlarını bir evvelki ile karşılaştırdığımızda, aile içi alakalarının olumlu etkilendiğini söyleyenlerin nispetinde biraz düşme olduğunu ve %13 olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Olumsuz etkilenenlerde ise biraz artış olduğunu ve %27 olduğunu görüyoruz. 

KAYNAK: HABER7.COM

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.